Her er Ann Deborah

Her er Marie

Hvem er vi?

Bønnehuset
Beit Rafael ligger nord i Israel. 
Det startet høsten 2000 med betjening til de lokale menneskene i nærområdet. Våren 2015 fikk vi nye lokaler og har i dag ett nydelig hus med mange soverom, flott stue, kjøkken og store verandaer. Mulighet for å komme og be, samt mulighet til å overnatte.
Vi ønsker gjester velkommen!
 
Vår visjon 
Visjonen vår er å be, betjene og undervise. 

Betjening
Mennesker som kommer til Beit Rafael blir betjent med bønn, oppmuntring og forløsning av Guds kall over deres liv. Vi ser også at mange opplever indre/ytre legedom. 

Bønn & tilbedelse
Vi kommer inn til Guds herlighet gjennom tilbedelse og lovsang.
Vi ber om beskyttelse og Guds vilje over Israel, bønn generellt for individer og situasjoner  er noe vi gir stor plass til. Vi ber hver dag, morgen og kveld til faste tider og tar imot bønneønsker. 
Guds ord er den høyeste autoritet vi har, og vi vektlegger bibellesing.

Undervisning
Vi har undervisning en/to ganger i uken.
I tillegg har vi årlige konferanser i Norge.
Vi reiser også til andre steder i verden for å undervise, betjene og be.
 
Hvor er vi?
Huset ligger i en "village" ca 15 km fra Tiberias.
 
 
Hva skjer
I tillegg til det som skjer på huset, deltar vi i bønnesamlinger, lovsangsmøter og andre møter som arrangeres av messianske menigheter i Israel. Vi har også en barmhjertighetstjeneste til å strekke ut en hånd til de som trenger det. 
En kontakt er også blitt etablert med et hjem for eldre og overlevende fra Holocaust i Tiberias, gjennom menigheten her. 
 
 
Presentasjon av Ann Deborah, Marie 
Vi som jobber sammen i Israel heter Ann Deborah Goldmann, Marie Setterby.
 
Ann Deborah
Ann Deborah kommer fra Norge og fikk en visjon i år 2000 om et bønne og helbredelseshus i Israel.
 
Ann Deborah er leder for huset hun er jødinne på morssiden, men vokste opp med kristne besteforeldre og tante og onkel. Da hun var 10 år gammel besøkte hun sine slektninger som hadde en samling med bønn og lovsang i hjemmet. Ann spurte da sin tante:”Hvordan blir man frelst?” ”Det er så enkelt!” sa tanten ”Du behøver bare be Jesus komme inn i Ditt hjerte!” På kvelden, da kusinen som ikke var frelst hadde sovnet, bad Ann Jesus komme inn i sitt hjerte. Hun fikk et sterkt møte med Jesus og et sterkt bønneliv, allerede tidlig. Under oppveksten bevarte hun sitt bønnefellesskap med Jesus, men levde med en fot i verden.
 
I 1983 ble alt forandret. Da fikk Ann se Jesus og overga seg helt til å følge Ham. Hun bodde i Nord- Norge i byen Bodø. Etter en tid opplevde Ann at Herren ga henne et oppdrag:”Du skal tale til kvinner!””Hvordan skal det gå til?” tenkte Ann, som mente at hun ikke var rett person! En tid senere kom det en evangelist til Bodø. Han profeterte over Ann og bekreftet det Jesus hadde sagt til henne.Det tok ytterligere to år, innen Ann fikk kontakt med Women Aglow i Norge. Det viste seg, at de hadde bedt mye for Nord-Norge. Dette ledet til at Ann ble leder for Women Aglow-gruppen i Bodø.
 
Etter fire år som leder for Women Aglow, talte Herren på nytt om at Ann skulle flytte til Oslo. Der jobbet hun som frisør og ba for mennesker i frisørsalongen  og evangeliserte ellers ettersom Gud ledet. Ann ledet bønnegrupper i Oslo og også senere i Israel. Første gang hun dro til Israel var i år 2000.
 
 
Maries
Marie kommer fra Sverige og har virket i Kenya som misjonær fra 1987-2011.
Vi møttes på en konferanse i Sverige. Marie hadde i Jerusalem hørt om det stedet Ann Deborah bodde. P.g.a. mye forbønn på dette stedet, falt det ingen raketter der under Libanonkrigen i 2006. Marie ble anbefalt å besøke plassen og begynte å be i Kenya for å få en kontakt der. Da Marie etter ca 10 mnd var på en konferanse i Sverige, spurte hun damen som satt ved siden av henne om hun bodde der? Ganske liten sjanse på et møte med 1000-talls mennesker fra en stor del av verden! Da Ann svarte ”ja!”var kontakten etablert. I 2006 besøkte Marie Ann i Israel for første gang. Etter det vokste planene videre fram. 
 
Marie vokste opp i et lutherskt kristent hjem, men forstod ingenting om frelsen. Hun utdannet seg til psykolog, men var ganske frustrert, da hun opplevde at det var vanskelig å endre på menneskers væremåte! Da hun bare hadde ett eksamensarbeid igjen innen psykologieksamen var ferdig, fikk hun et livsforvandlende møte med Jesus Kristus  som den levende og oppstandne frelser! Dette skjedde i en pinsekirke i Gøteborg, som hun hadde blitt invitert til av sin yngre søster. Året var 1974, da Gøteborg hadde besøk av ”Jesusfolket”. En gruppe ungdommer fra Amerika, hadde forlatt alt og reist rundt i verden og fortalt om Jesu kjærlighet. Dette gjorde sterkt inntrykk og det var en stor utfordring!
 
Allerede da Marie tok imot frelsen kom ordene fra Matt.28:19-20 så sterkt for Marie kombinert med kallet til å spre Jesu kjærlighet til alle land.
Etter avsluttet eksamen og noen år som psykolog , gikk det ikke å fortsette arbeidet som psykolog  lengre. Marie begynte på en treårig  Bibelskole i Sverige, som het Betel Institutet.
 
En sterk interesse for Israel hadde begynt å vokse og utvikles. I Gøteborg dit Marie etterhvert flyttet tilbake til, begynte hun i en bønnegruppe for Messianske jøder og en bønnegruppe som ba for jødene i Sovjet. På den tiden fikk ikke jødene i Sovjet tillatelse til å reise til Israel. Hennes mål var å reise til Israel og arbeide der. Det ble på den tiden ingen åpning for Marie til å dra til Israel og i desperasjon ropte hun ut til Gud:”Hvor du enn sender meg, dit går jeg!”
 
Etter et misjonær-treningskurs i USA i 1986 kom et kall om å reise til Mombasa i Kenya, og hjelpe til i et arbeid der som ble startet og støttet av en svensk organisasjon som heter Teltmisjonen/Håpets Stjerne. Der har Marie jobbet fra 1987-2011, først og fremst med bibelundervisning i bibelskoler og bønnearbeid i menigheten, og i byen Mombasa som er sterkt preget av muslimer.
 
Siden 2006 begynte Marie å dra til Israel fra Kenya og ble i lengre perioder. I 2007 kom Marie i kontakt med Ann. I 2008 kom hun til området, og siden 2011 har de samarbeidet om virksomheten i Beit Rafael.
Både Ann og Marie er knyttet til en Messianske menigheten i området.