Vinterkonferanse 2015

Takknemlighet er ordet som kommer til meg når jeg tenker på alt det gode vi fikk være med på under Vinterkonferanse 17.januar i år. Gud er trofast og GOD! : )

78 personer var påmeldt til årets vinterkonferanse. I år sendte Kanal 10 direkte fra konferansen. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra mennesker rundt om i de tusen hjem som ble nådd via tv, at de hadde fulgt med under sending, og var veldig glade for dette tilbudet.

Sarah Liberman fra Israel ledet oss i herlig salvet lovsang! Atmosfæren og forventningen til Gud var satt! : ) Takk til Sarah for det hun gav!

Årets taler var Hephzibah Brauer opprinnelig fra Sør-Afrika nå bosatt i Jerusalem. Hun delte fra Guds ord bl.a om at mandeltreet er et symbol på Israel, og at det er ulike sesonger for oppfyllelsen av Guds planer. Hun underviste utfra Ruts bok. Elimelek og hans sønner var den tidens lederskap. Deres navn betyr sykdom og svakhet. Vi kjenner historien om Elimelek og Naomi med sønner som dro til Moab fordi det var hungersnød i Betlehem som  betyr brødhuset. De dro fra Betlehem midt i hungersnøden. Sønnene giftet seg begge med moabittiske kvinner. Elimelek og sønnene døde i Moab. Det måtte komme til en ende det gamle lederskapet. Gud forberedte et nytt lederskap. Det gjør Han i dag også. Det nye lederskapet er Messias brud.

Videre i historien bestemmer Naomi seg for å dra tilbake til Betlehem. Begge svigerdøtrene dro med henne. Midtveis snur Naomi seg og ber dem dra tilbake til sitt hjemsted og gifte seg på nytt. Orpha drar tilbake, men Rut sier til Naomi: dit du går vil jeg gå, ditt folk er mitt folk og din Gud er min Gud. Ruts bestemmelse er et forbilde for oss kristne idag til å stå med Israel.

Som Messias brud er vi gitt autoritet. Det er tid for Israel til å reise seg. Stå med Israel! Jøder og kristne står sammen! Kristus i dere håpet om herlighet.

I neste sesjon underviste Hephzibah utfra 1.mos kap 13. Abraham og Lot måtte skille lag da det ikke var rom for dem begge der de bodde. Abraham var raus og ba Lot velge først. Lot var verdslig og valgte etter øynenes lyst. Gud var med Abraham og velsignet ham videre. Det var mange bosettere i landet. Lot var en bosetter, men Abraham var en vandrer. Han var ikke bofast, men vandret dit Gud ledet ham.

Hephzibah underviste videre om å komme høyere opp med Jesus! ÅP 4,1. Er du desperat for Ham? Din tur til å reise deg i ånden for Norge! Det er et skifte i ånden. Lev i Guds nærvær. Moses sa til Gud: jeg går ikke før ditt nærvær går med meg.

Døren må lukkes til fortiden, før du kan gå inn i det nye. Bibelen er en bok av åpenbaring. Kun DHÅ kan åpne den for oss. ÅP 2,17. Du må komme til "ditt" sted av åpenbaring som Gud gir deg. Bli ikke "fornøyd" med det "normale" kristenlivet. Søk det overnaturlige. Dette er som Elias dager!

Gud ser etter tilgivelse. Tilgi de som har gjort feil imot deg. Joh 7. Gud reiser alltid opp forløpere. De vil alltid møte motstand fra de religiøse. Få åndelig forståelse av endetiden. Slå deg ikke til ro med det som er. Rom 8,10 Guds barn er ledet av Guds ånd! Ørner hviler ikke på bakken. De oppholder seg på høye steder. Ønsker du å sveve som ørner?

"Kom opp her, sier Jesus til deg." Åp 4,1. Det er en invitasjon til deg!

Siste timen var satt av til personlig betjening ved bønn og håndspåleggelse. Mange opplevde Guds berøring i sine liv! All ære til Gud! 🙂

Takk til Hephzibah for det hun formidlet fra himmelen til oss denne dagen!

Takk til tolkere for dagen: Anita Barmen og Elisabeth Mork!

Takk også til alle som var med å bidro med praktisk hjelp. Takk for all forbønn!

 

Skrevet av Hege Nordgård

 

 

Konferanse i Oslo

28. jan, 2014

Konferanse i Oslo

Profetisk kvinnekonferanse som ble arrangert i Oslo lørdag 25.1 ble en stor suksess! Vi gledet oss over alle som hadde møtt fram for å bli med på denne dagen. Det startet med innregistrering og det var mange forventningsfulle damer som var klare for en innholdsrik dag.

Herlig lovsang og bønneatmosfære var det fra første stund. Hephzibah Brauer som var taler for dagen talte entusiastisk om å være villig til å betale prisen for å følge brudgommen, og forberede oss for den kommende herligheten som er for dem som er i nær relasjon med Jesus! Hun delte mye fra sitt eget liv og om hvordan hun har opplevd å leve i denne dimensjonen. Det er for oss i dag. Den som prioriterer tid med Jesus vil få erfare Hans nærvær og kraft overnaturlig i hverdagen.

Det var nydelig dans fra en gjeng flotte damer som er med i en dansegruppe som danser Israelske danser. Dette var flott å oppleve.
Hotell Linne stilte opp med flott service på alle vis, og nydelig servering av lunsjbuffé, nøtter, smootie, frukt, kaffe/te og donouts utover hele dagen! Vi kan trygt si at vi fikk til både ånd, sjel og kropp! : )

Det var flere som fikk personlig hilsen fra Gud gjennom Hephzibah, og ble sterkt møtt av Herren!

Praten gikk ivrig i pausene, og vi har fått flere tilbakemeldinger på at dette hadde vært helt fantastisk, og at vi må ha flere slike konferanser.

All ære til Jesus!

Her er Hephzibah Brauer og tolk Anita Barmen i full aksjon. Anita gjorde en flott jobb som tolk!

Hephzibah er en inspirerende og kraftfull forkynner!

Stor innlevelse!

Guds nærvær var påtakelig!

Mye glede!

Forsamlingen var med i tilbedelsen og sangen!

Her ser vi Anne Maria, Hanneh Miriam og Linda Didriksen i ivrig lovsang!

De flotte danserne!