Deborah kvinner av idag.

Herren talte til meg for noen år siden, som en forbeder, om å fokusere på den bibelske Deborah, og ba meg om å studere hennes tjeneste.Etterhvert som dette har tatt form ser jeg mer og mer viktigheten av at vi kvinner som er Guds kvinner er villige til å ta på oss den tjenesten det er å være en forbeder i Guds rike. Gud trenger oss alle i sin endetidsarme.

Her vil jeg dele med dere hva jeg fant ut av å studere hennes liv og tjeneste, og om hvem hun var.

1. Hun var en forbeder som hadde utviklet et lyttende øre i Herrens nærhet, og ba utfra det som var hans planer for henne å be om.

2. Dommer-Utviklet en kjærlighet og medlidenhet for det folket som Herren hadde sendt henne til.

Deborah hadde en dyp kjærlighet til Israels folk noe hun demostrerte under palmetreet, hvor hun tålmodig meglet i de uoverenstemmelser og sørget for orden og rettferdighet for men esker som  var undertrykt på det sterkeste av et ondt styresett.

3.Profetinne-virket i en himmelsk dimensjon med en ånd av visdom og åpenbaring. Deborah gjorde det på en god måte og var alltid ledet av Gud til han. 

4.Mor- Deborahs unike moderlige måte å lede på strakk seg fra den vanlige mann til samfunnet. Hun hadde en nåde til å samle mennesker på som gjorde at menn, kvinner, militære ledere og herskere frivillig meldte seg til tjeneste i Guds hær. Vi må få morsinstinktet tilbake på jorden. Det må bli slutt på  å holde kvinner nede. Gud vil bruke oss alle i tjeneste for han i denne tid. 

5.- Utfrier/militær strateg. Herren gav et profetisk ord for Barak, han skulle samle troppene til kamp mot uoverstigelige odds.

Selv om vi ikke står overfor naturlige kamper, må vi som moderne Deboraher utvikle en ånd med profetisk bønn som vil gjøre oss i stand til å be nøyaktige og strategiske bønner som vil gjøre at vi blir kjent med Guds åndelige kamp plan.

6.- Tilbeder. Bli i herrens nærvær gjennom tilbedelse, bibelstudie og bønn. For Deborah var tilbedelse kilden til hennes styrke. Hun fant kraft og fred i hans nærhet.